Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

 

Ο Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλου γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1985.

Σε ηλικία 20 χρόνων ξεκίνησε σαξόφωνο στην φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Χάιδαριου

και έπειτα από 3 χρόνια συνέχισε παρακολουθώντας ιδιαίτερα μαθήματα από τον καθηγητή

Δημήτρη Βασιλάκη και αργότερα τον Γιάννη Κασσέτα. Από το 2012 δραστηριοποιείται στο

κέντρο και σε άλλες περιοχές τις Αθήνας παίζοντας σαξόφωνο. Είναι μέλος των PRESTIGE από τον Μάρτιο του 2015.